Bindvävsmassage

Muskelspänningar, smärta, ärrvävnad efter skador eller operationer, inaktivitet och olika sjukdomstillstånd leder till att bindväven förtätas. Det känns som om ”kostymen är för trång”, det drar i vävnaderna vid rörelser.

Bindvävsmassage som behandlingsform upptäcktes av den tyska sjukgymnasten Elisabeth Dicke 1929.

Bindvävsmassage är inte massage i vanlig mening. Metoden innebär en töjning av bindväven i huden för att på reflexmässig väg via det autonoma nervsystemet påverka inre organ och funktioner, vilket ger en djup verkan i form av ökad blodcirkulation, värmekänsla, muskelavspänning, smärtlindring samt ökad rörelseförmåga.

  

 

 

 

 

 

 

Options

Start »
För att komma till startsidan för www.klackengard.se använd denna länk.

 


Din väg till bättre hälsa

Gitt's Zonterapi