Tjocktarmen

Från tunntarmen kommer slutligen maten till tjocktarmen. Här sker upptag av vitaminer och det sista återupptaget av vatten, vilket ger en förhållandevis torr och fast avföring.

Man får diarré om tarminnehållet transporteras så snabbt genom tarmen att den inte hinner suga upp vatten och salter i tillräcklig mängd.

Tarminnehållet samlas i slutet av tjocktarmen. Själva ändtarmen fylls normalt inte förrän strax före tarmtömningen. Impulser går till hjärnan, och man känner att man behöver gå på toaletten. Hela processen från det att vi äter tills tarmen är färdig att tömmas tar normalt ca ett dygn.

Tarmsköljning renar tjocktarmen utan att störa matsmältningsprocessen. Tarmsköljningen ger utöver tjocktarmen även de övriga organen möjlighet att fungera mer funktionellt. Många av kroppens slaggprodukter samlas i grovtarmen. Om dessa inte forslas bort utsätts de för bakterieangrepp och förruttnelseprocesser vilket bildar gifter i tarmen. Dessa gifter tränger bl.a. in i tarmslemhinnan och tas upp i vårt blod- och lymfsystem. En del gifter påverkar också tarmslemhinnan direkt, på ett skadligt sätt. När vi renar tarmen från toxiner och andra oönskade avfallsprodukter minskar vi upptaget av dessa i blodomloppet och därmed belastningen på våra övriga organ.

Beläggningar på tarmens insida hämmar muskulaturen i tarmen, vilket leder till att tarmfunktionen (peristaltiken) fungerar sämre. Ju sämre funktion desto mer kan slaggprodukter och gifter lagras vilket försämrar immunförsvaret. Det kan skapa obalanser i bakteriefloran och därmed får svampar, parasiter och oönskade bakterier en mer gynnsam miljö och kan lättare föröka sig samt få fäste i kroppen.

Felaktig kost, för lite kroppsrörelse, stress, viss medicinering, stimulantia, droger medför alla att tarmens naturliga rörelse minskar.

Detta i sin tur innebär att tarminnehållet transporteras mycket långsamt genom grovtarmen så att dels giftprodukter bildas dels att tarmmuskulaturen ej får arbeta på normalt sätt.

Detta tillstånd betecknas som förstoppning, vilket ger mer eller mindre grava förgiftningar även i andra delar av kroppen, och då orsakas ex. huvudvärk, hudbesvär, ryggont, dålig andedräkt, trötthet m.m.

Förstoppning orsakar också ett ökat tryck på tarmväggen och när denna försvagas av gifterna kan tarmfickor, divertiklar, uppstå.

  

 

 

 

 

 

 

Options

Tolvfingertarmen»

Tunntarmen»

Tjocktarmen»

Hur äter vi?»

Hur går en
tarmsköljning till?
»

Vad ger tarmsköljning
för effekt?
»

Så ökar dina chanser
till en hälsosam tarm
»

Start »
För att komma till startsidan för www.klackengard.se använd denna länk.


 

 

Gitt's Zonterapi